Điều kiện để doanh nghiệp được vay vốn trả lương ngừng việc

Người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc phải đáp ứng các điều kiện cụ thể. Ảnh minh họa: LDO.
Người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc phải đáp ứng các điều kiện cụ thể. Ảnh minh họa: LDO.
Người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc phải đáp ứng các điều kiện cụ thể. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top