Điều kiện đăng ký thường trú ở các tỉnh, thành giống nhau từ 1.7.2021

Lên top