Điều gì xảy ra nếu giáo viên hạng I dạy kém hơn giáo viên hạng III?

Trong thực tế, có những giáo viên trẻ có năng lực xuất sắc, vượt trội hơn so với giáo viên lớn tuổi, hạng I-II. Ảnh: Hưng Thơ
Trong thực tế, có những giáo viên trẻ có năng lực xuất sắc, vượt trội hơn so với giáo viên lớn tuổi, hạng I-II. Ảnh: Hưng Thơ
Trong thực tế, có những giáo viên trẻ có năng lực xuất sắc, vượt trội hơn so với giáo viên lớn tuổi, hạng I-II. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top