Điều chỉnh sai thông tin trên thẻ Bảo hiểm y tế online được không?

Ứng dụng VssID. Ảnh minh hoạ BHXH VN cung cấp.
Ứng dụng VssID. Ảnh minh hoạ BHXH VN cung cấp.
Ứng dụng VssID. Ảnh minh hoạ BHXH VN cung cấp.
Lên top