Diện tích phòng trọ phải tối thiểu 5m2/người để phòng COVID-19

Một khu nhà trọ của công nhân ở thôn Bầu, xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Trần Kiều
Một khu nhà trọ của công nhân ở thôn Bầu, xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Trần Kiều
Một khu nhà trọ của công nhân ở thôn Bầu, xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Trần Kiều
Lên top