Điện lực Trị An sẽ di dời trụ điện khi địa phương chấp thuận vị trí mới

Trụ điện ngay lối ra vào nhà ông Sơn. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Trụ điện ngay lối ra vào nhà ông Sơn. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Trụ điện ngay lối ra vào nhà ông Sơn. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Lên top