Điện lực TP.HCM thông tin về chính sách giảm tiền điện

Nên sử dụng điều hoà đúng cách để tiết kiệm điện năng. Ảnh: LĐO
Nên sử dụng điều hoà đúng cách để tiết kiệm điện năng. Ảnh: LĐO
Nên sử dụng điều hoà đúng cách để tiết kiệm điện năng. Ảnh: LĐO
Lên top