Điện lực Đắk Nông trao tặng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

Công ty Điện lực Đắk Nông trao tặng nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo. Ảnh: Bạch Mai
Công ty Điện lực Đắk Nông trao tặng nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo. Ảnh: Bạch Mai
Công ty Điện lực Đắk Nông trao tặng nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo. Ảnh: Bạch Mai
Lên top