Điện lực Đắk Lắk vận hành lưới điện an toàn trong điều kiện phòng COVID-19

Điện lực Đắk Lắk vận hành lưới điện an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Bao Lam
Điện lực Đắk Lắk vận hành lưới điện an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Bao Lam
Điện lực Đắk Lắk vận hành lưới điện an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Bao Lam
Lên top