Điện lực Đắk Lắk "tiếp sức" cùng học sinh khó khăn đến trường

Đoàn cơ sở PC Đắk Lắk tổ chức chương trình tiếp sức đường dài cho học sinh khó khăn tại trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh.
Đoàn cơ sở PC Đắk Lắk tổ chức chương trình tiếp sức đường dài cho học sinh khó khăn tại trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh.
Đoàn cơ sở PC Đắk Lắk tổ chức chương trình tiếp sức đường dài cho học sinh khó khăn tại trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh.
Lên top