Điện gió lấn cửa biển: Không chỉ khó ngư dân mà ảnh hưởng cả Cảng Gành Hào

Theo ngư dân, tuabin số 4 đang được thi công sẽ ảnh hưởng đến tàu đánh cá khi ra vào cửa biển Gành Hào. Ảnh Nhật Hồ.
Theo ngư dân, tuabin số 4 đang được thi công sẽ ảnh hưởng đến tàu đánh cá khi ra vào cửa biển Gành Hào. Ảnh Nhật Hồ.
Theo ngư dân, tuabin số 4 đang được thi công sẽ ảnh hưởng đến tàu đánh cá khi ra vào cửa biển Gành Hào. Ảnh Nhật Hồ.
Lên top