Điện chợp chờn, người dân khốn đốn giữa nắng nóng

Người dân phải mua máy ổn áp để để duy trì nguồn ổn định. Ảnh: N.Tri
Người dân phải mua máy ổn áp để để duy trì nguồn ổn định. Ảnh: N.Tri
Người dân phải mua máy ổn áp để để duy trì nguồn ổn định. Ảnh: N.Tri
Lên top