Điện Biên ra văn bản "đòi" bảo hiểm cho hơn 1.000 lao động

Việc đơn vị sử dụng lao động nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động khi khám, chữa bệnh và các chế độ, chính sách về BHXH. Ảnh S.A
Việc đơn vị sử dụng lao động nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động khi khám, chữa bệnh và các chế độ, chính sách về BHXH. Ảnh S.A
Việc đơn vị sử dụng lao động nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động khi khám, chữa bệnh và các chế độ, chính sách về BHXH. Ảnh S.A
Lên top