Điện Biên làm rõ thông tin dự án hồ nước Ẳng Cang 341 tỉ đồng

Dự án hồ chứa nước Ẳng Cang đang gấp rút về đích dù các mục tiêu đề ra ban đầu không đạt được. Ảnh: TC
Dự án hồ chứa nước Ẳng Cang đang gấp rút về đích dù các mục tiêu đề ra ban đầu không đạt được. Ảnh: TC
Dự án hồ chứa nước Ẳng Cang đang gấp rút về đích dù các mục tiêu đề ra ban đầu không đạt được. Ảnh: TC
Lên top