Điện Biên gỡ phong tỏa 1 khu chợ sau phản ánh của Lao Động

Điện Biên gỡ phong tỏa 1 khu chợ sau phản ánh của Lao Động. Ảnh: Văn Thành Chương.
Điện Biên gỡ phong tỏa 1 khu chợ sau phản ánh của Lao Động. Ảnh: Văn Thành Chương.
Điện Biên gỡ phong tỏa 1 khu chợ sau phản ánh của Lao Động. Ảnh: Văn Thành Chương.
Lên top