Điểm tập kết rác trong khu dân cư, nhà 3 lớp cửa vẫn không "thoát"

Lên top