Dịch vụ tư vấn sức khỏe miễn phí người dân giãn cách tại nhà cần biết

Tổng đài 1022 tư vấn sức khỏe phòng chống dịch COVID-19. Ảnh chụp màn hình.
Tổng đài 1022 tư vấn sức khỏe phòng chống dịch COVID-19. Ảnh chụp màn hình.
Tổng đài 1022 tư vấn sức khỏe phòng chống dịch COVID-19. Ảnh chụp màn hình.
Lên top