Dịch vụ tắm biển ở Đà Nẵng xuống cấp!

Bãi biển Đà Nẵng, cát trắng, nước trong thu hút hàng vạn người đến bơi lội trong những ngày hè. (ảnh P.T)
Bãi biển Đà Nẵng, cát trắng, nước trong thu hút hàng vạn người đến bơi lội trong những ngày hè. (ảnh P.T)
Bãi biển Đà Nẵng, cát trắng, nước trong thu hút hàng vạn người đến bơi lội trong những ngày hè. (ảnh P.T)
Lên top