Dịch vụ đổi tiền lẻ dịp Xuân Mậu Tuất 2018: Cấm cứ cấm, đổi vẫn đổi!

Dịch vụ đổi tiền lẻ ăn chênh lệch vẫn diễn ra một cách công khai. Ảnh: TV
Dịch vụ đổi tiền lẻ ăn chênh lệch vẫn diễn ra một cách công khai. Ảnh: TV
Dịch vụ đổi tiền lẻ ăn chênh lệch vẫn diễn ra một cách công khai. Ảnh: TV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM