Dịch hoành hành tứ phương, cán bộ cấp sở đi chơi golf

Sự việc cán bộ đi chơi golf ở Bình Định trong lúc đại dịch hoành hành là thông tin gây sốc trong dư luận.
Sự việc cán bộ đi chơi golf ở Bình Định trong lúc đại dịch hoành hành là thông tin gây sốc trong dư luận.
Sự việc cán bộ đi chơi golf ở Bình Định trong lúc đại dịch hoành hành là thông tin gây sốc trong dư luận.
Lên top