Đi xuất khẩu lao động quá hạn gần 1 năm vẫn chưa được về nước

Đơn kêu cứu của anh Quách Văn Điệp gửi tới Báo Lao Động.
Đơn kêu cứu của anh Quách Văn Điệp gửi tới Báo Lao Động.
Đơn kêu cứu của anh Quách Văn Điệp gửi tới Báo Lao Động.
Lên top