Di tích lịch sử cấp Quốc gia hóa... phế tích

Khu di tích lịch sử Khu căn cứ kháng chiến B4 - Liên tỉnh IV trong kháng chiến từ lâu đã có nhiều hạng mục hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: BQ
Khu di tích lịch sử Khu căn cứ kháng chiến B4 - Liên tỉnh IV trong kháng chiến từ lâu đã có nhiều hạng mục hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: BQ
Khu di tích lịch sử Khu căn cứ kháng chiến B4 - Liên tỉnh IV trong kháng chiến từ lâu đã có nhiều hạng mục hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: BQ
Lên top