Di tích cấp Quốc gia ở Cao Bằng bị tàn phá, xuống cấp

Rác thải rải khắp lối vào di tích Động Dơi. Ảnh Văn Tiệp
Rác thải rải khắp lối vào di tích Động Dơi. Ảnh Văn Tiệp
Rác thải rải khắp lối vào di tích Động Dơi. Ảnh Văn Tiệp
Lên top