Đi làm ăn xa cần đăng ký tạm vắng, tạm trú để không bị xóa hộ khẩu

Lên top