Đi học sớm bị cô giáo phê bình: Không yêu trẻ, đừng làm ngành giáo dục!

Học sinh đi học sớm 15 phút bị bắt ra ngoài cổng trường đứng. Ảnh chụp màn hình từ Oto +
Học sinh đi học sớm 15 phút bị bắt ra ngoài cổng trường đứng. Ảnh chụp màn hình từ Oto +
Học sinh đi học sớm 15 phút bị bắt ra ngoài cổng trường đứng. Ảnh chụp màn hình từ Oto +
Lên top