Di dời kho thuốc sâu độc hại “bỏ quên” giữa lòng thành phố

Số thuốc sâu "bỏ quên" trong kho đã được di dời, xử lý sau phản ánh của báo Lao Động. Ảnh: Lê Phi Long
Số thuốc sâu "bỏ quên" trong kho đã được di dời, xử lý sau phản ánh của báo Lao Động. Ảnh: Lê Phi Long
Số thuốc sâu "bỏ quên" trong kho đã được di dời, xử lý sau phản ánh của báo Lao Động. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top