Di dời 12 cột điện "mọc" giữa đường ở Bắc Ninh

Lên top