Đi cùng cán bộ thôn phun thuốc diệt muỗi, bòn tiền dân ở 3 huyện

Rất nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh Yên Bái bức xúc việc Công ty CP Môi trường Hồng Tiến đến tư vấn và phun thuốc diệt muỗi, kiến, côn trùng theo "chỉ thị" từ trên xuống. Ảnh: Người dân cung cấp.
Rất nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh Yên Bái bức xúc việc Công ty CP Môi trường Hồng Tiến đến tư vấn và phun thuốc diệt muỗi, kiến, côn trùng theo "chỉ thị" từ trên xuống. Ảnh: Người dân cung cấp.
Rất nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh Yên Bái bức xúc việc Công ty CP Môi trường Hồng Tiến đến tư vấn và phun thuốc diệt muỗi, kiến, côn trùng theo "chỉ thị" từ trên xuống. Ảnh: Người dân cung cấp.
Lên top