“Đi chợ hộ” cần tận dụng nền tảng trực tuyến để tháo gỡ quá tải

Đi chợ hộ tại TPHCM. Ảnh: Ngọc Lê
Đi chợ hộ tại TPHCM. Ảnh: Ngọc Lê
Đi chợ hộ tại TPHCM. Ảnh: Ngọc Lê
Lên top