Đèn led đang siết nghẹt cây xanh đô thị

Dây đèn led được quấn quanh cây xanh đô thị có khả năng gây hại cho cây và người đi đường (ảnh ASĐT)
Dây đèn led được quấn quanh cây xanh đô thị có khả năng gây hại cho cây và người đi đường (ảnh ASĐT)
Dây đèn led được quấn quanh cây xanh đô thị có khả năng gây hại cho cây và người đi đường (ảnh ASĐT)
Lên top