LONG AN:

Đến hẹn, “rác tặc” lại hoành hành

Rác bị đổ trộm tràn lan ở huyện Đức Hòa. Ảnh: L.Đ
Rác bị đổ trộm tràn lan ở huyện Đức Hòa. Ảnh: L.Đ
Rác bị đổ trộm tràn lan ở huyện Đức Hòa. Ảnh: L.Đ
Lên top