Đem “cá thần” om dưa: Chấm dứt sự mê muội

Dân thắp hương khấn vái "cá thần". Ảnh: Tuổi trẻ.
Dân thắp hương khấn vái "cá thần". Ảnh: Tuổi trẻ.
Dân thắp hương khấn vái "cá thần". Ảnh: Tuổi trẻ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM