Đề xuất về phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố

Khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP quy định về người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Ảnh minh họa: Tùng Giang.
Khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP quy định về người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Ảnh minh họa: Tùng Giang.
Khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP quy định về người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Ảnh minh họa: Tùng Giang.
Lên top