Đề xuất thu hồi xe cũ, xe nát: Người trong cuộc nói gì?

Lên top