Đề xuất thời gian xóa hộ khẩu từ ngày 1.7

Lên top