Đề xuất hỗ trợ tiền cho lao động là F1, F2 mức 80.000 đồng/người/ngày

Đề xuất hỗ trợ tiền cho lao động là F1,F2 phải cách ly y tế 80.000 đồng/người/ngày. Ảnh minh họa: LDO.
Đề xuất hỗ trợ tiền cho lao động là F1,F2 phải cách ly y tế 80.000 đồng/người/ngày. Ảnh minh họa: LDO.
Đề xuất hỗ trợ tiền cho lao động là F1,F2 phải cách ly y tế 80.000 đồng/người/ngày. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top