Đề xuất hỗ trợ nhà báo, phóng viên, cộng tác viên tham gia chống dịch

Đề xuất hỗ trợ nhà báo, phóng viên, cộng tác viên tham gia chống dịch COVID-19. Ảnh: LDO.
Đề xuất hỗ trợ nhà báo, phóng viên, cộng tác viên tham gia chống dịch COVID-19. Ảnh: LDO.
Đề xuất hỗ trợ nhà báo, phóng viên, cộng tác viên tham gia chống dịch COVID-19. Ảnh: LDO.
Lên top