Để xe chở quặng tung hoành, doanh nghiệp phải làm lại đường cho dân

Mỗi ngày có hàng chục lượt xe "hổ vồ" chở quặng qua trục đường chính của xã Hùng Đức.
Mỗi ngày có hàng chục lượt xe "hổ vồ" chở quặng qua trục đường chính của xã Hùng Đức.
Mỗi ngày có hàng chục lượt xe "hổ vồ" chở quặng qua trục đường chính của xã Hùng Đức.
Lên top