Để trẻ em an toàn trong chính gia đình mình

Người cha đánh đập con gái 6 tuổi. Ảnh chụp từ clip.
Người cha đánh đập con gái 6 tuổi. Ảnh chụp từ clip.
Người cha đánh đập con gái 6 tuổi. Ảnh chụp từ clip.
Lên top