Đê Trà Lý đoạn qua TP.Thái Bình oằn mình "gồng" xe tải mùa mưa bão

Loạt bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng ngoài đê Trà Lý đoạn qua TP.Thái Bình là tác nhân chính khiến mặt đê phải hàng ngày oằn mình "gồng gánh" xe tải có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng. Ảnh: T.D
Loạt bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng ngoài đê Trà Lý đoạn qua TP.Thái Bình là tác nhân chính khiến mặt đê phải hàng ngày oằn mình "gồng gánh" xe tải có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng. Ảnh: T.D
Loạt bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng ngoài đê Trà Lý đoạn qua TP.Thái Bình là tác nhân chính khiến mặt đê phải hàng ngày oằn mình "gồng gánh" xe tải có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng. Ảnh: T.D
Lên top