Đê sông Hoàng Long nứt toác, người dân bất an

Những đoạn vướng trụ bêtông, xe quá tải không qua được thì nhiều người đã cho đổ đất đá rộng ra phía chân đê để cho xe tải dễ dàng qua lại. Ảnh: NT
Những đoạn vướng trụ bêtông, xe quá tải không qua được thì nhiều người đã cho đổ đất đá rộng ra phía chân đê để cho xe tải dễ dàng qua lại. Ảnh: NT
Những đoạn vướng trụ bêtông, xe quá tải không qua được thì nhiều người đã cho đổ đất đá rộng ra phía chân đê để cho xe tải dễ dàng qua lại. Ảnh: NT
Lên top