Đê phân lũ "mọc" nhiều công trình xây dựng trái phép

Hàng loạt công trình xây dựng, lấn chiếm trái phép trên đê Trường Yên. Ảnh: QT.
Hàng loạt công trình xây dựng, lấn chiếm trái phép trên đê Trường Yên. Ảnh: QT.
Hàng loạt công trình xây dựng, lấn chiếm trái phép trên đê Trường Yên. Ảnh: QT.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top