Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Đê phân lũ "mọc" nhiều công trình xây dựng trái phép

Hàng loạt công trình xây dựng, lấn chiếm trái phép trên đê Trường Yên. Ảnh: QT.
Hàng loạt công trình xây dựng, lấn chiếm trái phép trên đê Trường Yên. Ảnh: QT.
Hàng loạt công trình xây dựng, lấn chiếm trái phép trên đê Trường Yên. Ảnh: QT.
Lên top