Đề nghị không được hát karaoke bằng loa kéo: "Cả nhà tôi vui mừng"

Lên top