Để không bị xóa đăng ký thường trú từ ngày 1.7, người dân cần làm gì

Lên top