Đẩy lùi dịch COVID-19: Nguy cơ đổ bể chỉ vì những người ý thức kém

Khu vực căng tin Bệnh viện Bạch Mai bị cách ly.
Khu vực căng tin Bệnh viện Bạch Mai bị cách ly.
Khu vực căng tin Bệnh viện Bạch Mai bị cách ly.
Lên top