Dạy học trực tuyến mùa COVID-19: Mẹ dạy học, con “oa oa” bên cạnh

Vừa dạy trực tuyến, chị N.T.Q vừa phải trông con bên cạnh.
Vừa dạy trực tuyến, chị N.T.Q vừa phải trông con bên cạnh.
Vừa dạy trực tuyến, chị N.T.Q vừa phải trông con bên cạnh.
Lên top