Dấu hiệu buông lỏng quản lý, lấn chiếm đất xây nhà trái phép ở Quảng Bình

Hộ ông Trịnh Quang Thiệp (thôn Phú Lộc 4) xây dựng nhà ở kiên cố và đã sử dụng. Ảnh: LPL
Hộ ông Trịnh Quang Thiệp (thôn Phú Lộc 4) xây dựng nhà ở kiên cố và đã sử dụng. Ảnh: LPL
Hộ ông Trịnh Quang Thiệp (thôn Phú Lộc 4) xây dựng nhà ở kiên cố và đã sử dụng. Ảnh: LPL
Lên top