“Đau đầu” giải quyết tồn đọng vụ xã thu tiền cấp đất rồi... tự chi hết

Một góc khu vực đất xã Thạch Bằng (nay là thị trấn Lộc Hà) mà nhiều người dân xin cấp đất đã nộp tiền hơn 4 năm qua rồi bị "treo" đến nay. Ảnh: Trần Tuấn.
Một góc khu vực đất xã Thạch Bằng (nay là thị trấn Lộc Hà) mà nhiều người dân xin cấp đất đã nộp tiền hơn 4 năm qua rồi bị "treo" đến nay. Ảnh: Trần Tuấn.
Một góc khu vực đất xã Thạch Bằng (nay là thị trấn Lộc Hà) mà nhiều người dân xin cấp đất đã nộp tiền hơn 4 năm qua rồi bị "treo" đến nay. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top