"Đất tặc" ngang nhiên đưa máy xúc, "hổ vồ" vào đào bới khu công nghiệp

Đất trong KCN Mỹ Trung ở Nam Định bị đào bới, múc mang đi. Ảnh: T.D
Đất trong KCN Mỹ Trung ở Nam Định bị đào bới, múc mang đi. Ảnh: T.D
Đất trong KCN Mỹ Trung ở Nam Định bị đào bới, múc mang đi. Ảnh: T.D
Lên top