"Đất tặc" lộng hành ở KCN của Nam Định: Trách nhiệm thuộc về ai?

"Đất tặc" xúc đất, cát mang ra khỏi KCN Mỹ Trung (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) để lại những vũng nước loang lổ. Ảnh: T.D
"Đất tặc" xúc đất, cát mang ra khỏi KCN Mỹ Trung (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) để lại những vũng nước loang lổ. Ảnh: T.D
"Đất tặc" xúc đất, cát mang ra khỏi KCN Mỹ Trung (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) để lại những vũng nước loang lổ. Ảnh: T.D
Lên top